POLITYKA PRYWATNOŚCI
I RODO

Znajdziesz tutaj informacje w jaki sposób
przechowujemy Twoje dane i jak przebiega
komunikacja za pośrednictwem usług na
naszej stronie www.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych jest Gospodarstwo Agroturystyczne ZŁOTA RYBKA z siedzibą przy ul. Łąkowej 2A w Łeknie, 62-100 Wągrowiec, nr NIP: 766 18 77 867.

  2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

  3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

  4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).


§2 ADMINISTRATOR DANYCH

  1. Dane osobowe przetwarzane są:
    a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
    b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
    c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
    d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

  2. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: BIURO@ZLOTA-RYBKA.NET

  4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

  5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

  6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

  7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

  8. Wdrożyliśmy procedury dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

  9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Image

ZŁOTA RYBKA

UL. ŁĄKOWA 2A
62-105 ŁEKNO
 

732 955 200


BIURO@ZLOTA-RYBKA.NET

 

Wyślij wiadomość
do Złotej Rybki

© 2024 ZŁOTA RYBKA Łekno. Wszystkie prawa do treści i obrazów zastrzeżone.
Polityka prywatności i RODO

Nasza strona korzysta z plików Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności prosimy opuścić stronę.