Regulamin

 

Regulamin Gospodarstwa Agroturystycznego „Złota Rybka“

 

Wstęp na teren gospodarstwa jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 Brama wjazdowa jest otwierana o godz. 7:00, a zamykana po godz. 22:00.

 

1. Warunki pobytu

 

- na terenie obiektu przebywają tylko osoby z uregulowaną opłatą dokonaną w dniu przyjazdu

 

 

 2. Wędkowanie

 

- wędkowanie jest możliwe tylko na stawie nr 4 (z wyspą), po dokonaniu opłaty 25 zł/dzień

- dozwolone jest łowienie na dwie wędki.

- na stanowisku może przebywać tylko osoba która dokonała wcześniej opłatę, za osobę towarzysząca należy dopłacić 7 zł/osobę.

- wędkarz powinien posiadać matę karpiową minimum 60 na 110 cm oraz podbierak o ramieniu minimum 85 – 100 cm

- łowimy metodą gruntowo - włosową jak i spławikową

- złowioną rybę należy kłaść tylko na przystosowanej do tego macie

- po odhaczeniu, zważeniu i zdezynfekowaniu, należy rybę natychmiast wypuścić do wody

 

3. Zabrania się

 

- łowienia wędkami, za które nie została dokonana opłata

- przerzucania ryb z jednego zbiornika do drugiego

- wkładania palców pod skrzela i robienie z rybami zdjęć na stojąco

- rozpalania ognisk, zaśmiecania linii brzegowej

- wyrzucania niedopałków papierosów, węgli z grilla do wody

- spożywania alkoholi wysokoprocentowych, głośnego zachowania

- wycinania drzew, roślin i krzewów, łamania gałęzi, używania podpórek pod wędki z gałązek

- palenia tytoniu w domkach letniskowych

 

4. Dodatkowe informacje

 

- właściciele i pracownicy upoważnieni mają prawo do wszelkiej kontroli oraz pobierania dodatkowych opłat za nieregulaminowe zachowanie osób na łowisku

- dzieci, osoby niepełnoletnie pozostają pod wyłączną opieką rodziców lub opiekunów, na nich spoczywa odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo

- pojazdy parkujemy tylko w wyznaczonych do tego miejscach

- nie zwracamy części wpłat w przypadku wcześniejszego zejścia z łowiska oraz wyjazdu z gospodarstwa

- po zajęciu domku należy zgłosić właścicielowi o widocznych brakach lub uszkodzeniach

- odpowiedzialność finansową za szkody materialne i uszkodzenia w domkach podczas pobytu ponosi gość, zgłasza natychmiast po ich powstaniu